หน้าแรก         ความเป็นมา        วัตถุประสงค์        เป้าหมาย        คู่มือการใช้        แบบจัดเก็บข้อมูล        ติดต่อเรา       
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
กลุ่ม :
ปี :
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
การ Login เข้าระบบงาน ชื่อผู้ใช้งานจะขึ้นต้นด้วย g ต่อด้วยตัวเลข 4 หลัก กรณีทางอำเภอไม่ทราบ ขอให้ติดต่อจังหวัด เนื่องจากได้ส่งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ให้จังหวัดแล้ว
 
    การบันทึกข้อมูลกิจกรรมของกลุ่มตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อสอบถามข้อมูล การใช้งานโปรแกรม โทร 02-9406028-9